Letters en tekens met alt toets

Tekens krijg je met alt toets vasthouden en dan het nummer intoetsen.

Ben je op zoek naar tekens die niet in onderstaande lijst staan, dan kun je deze vinden bij:
Start/Programma’s/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Speciale tekens

01         –

02         –

03         –

04         o

05         –

06         –

07         –

08         –

09         –

010       “

011       “

012       –

013       –

014       –

015       /

016       –

017       –

018       –

019       –

020       –

021       –

022       –

023       –

024       –

025       –

026       –

027       –

028       –

029       –

030       –

031       –

032       

033       !

034       “

035       #

036       $

037       %

038       &

039       ‘

040       (

041       )

042       *

043       +

044       ,

045       –

046       .

047       /

048       0

049       1

050       2

051       3

052       4

053       5

054       6

055       7

056       8

057       9

058       :

059       ;

060       <

061       =

062       >

063       ?

064       @

065       A

066       B

067       C

068       D

069       E

070       F

071       G

072       H

073       I

074       J

075       K

076       L

077       M

078       N

079       O

080       P

081       Q

082       R

083       S

084       T

085       U

086       V

087       W

088       X

089       Y

090       Z

091       [

092       \

093       ]

094       ^

095       _

096       `

097       a

098       b

099       c

0100     d

0101     e

0102     f

0103     g

0104     h

0105     i

0106     j

0107     k

0108     l

0109     m

0110     n

0111     o

0112     p

0113     q

0114     r

0115     s

0116     t

0117     u

0118     v

0119     w

0120     x

0121     y

0122     z

0123     {

0124     |

0125     }

0126     ~

0127     

0128     EUR

0129     

0130     ,

0131     f

0132     “

0133     …

0134     +

0135