Letters en tekens met alt toets

Tekens krijg je met alt toets vasthouden en dan het nummer intoetsen.

Ben je op zoek naar tekens die niet in onderstaande lijst staan, dan kun je deze vinden bij:
Start/Programma’s/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Speciale tekens

01         -02         –

03         –

04         o

05         –

06         –

07         –

08         –

09         –

010       “

011       “

012       –

013       –

014       –

015       /

016       –

017       –

018       –

019       –

020       –

021       –

022       –

023       –

024       –

025       –

026       –

027       –

028       –

029       –

030       –

031       –

032       

033       !

034       “

035       #

036       $

037       %

038       &

039       ‘

040       (

041       )

042       *

043       +

044       ,

045       –

046       .

047       /

048       0

049       1

050       2

051       3

052       4

053       5

054       6

055       7

056       8057       9

058       :

059       ;

060       <

061       =

062       >

063       ?

064       @

065       A

066       B

067       C

068       D

069       E

070       F

071       G

072       H

073       I

074       J

075       K

076       L

077       M

078       N

079       O

080       P

081       Q

082       R

083       S

084       T

085       U

086       V

087       W

088       X

089       Y

090       Z

091       [

092       \

093       ]

094       ^

095       _

096       `

097       a

098       b

099       c

0100     d

0101     e

0102     f

0103     g

0104     h

0105     i

0106     j

0107     k

0108     l

0109     m

0110     n

0111     o

0112     p

0113     q

0114     r

0115     s

0116     t

0117     u

0118     v

0119     w

0120     x

0121     y

0122     z

0123     {

0124     |

0125     }

0126     ~

0127     

0128     EUR

0129     

0130     ,

0131     f

0132     “

0133     …

0134     +

0135

À ALT + 0192 à ALT + 0224 ALT + 0128 × ALT + 0215
Á ALT + 0193 á ALT + 0225 ƒ ALT + 0131 © ALT + 0169
 ALT + 0194 â ALT + 0226 £ ALT + 0163 ALT + 0153
à ALT + 0195 ã ALT + 0227 ¥ ALT + 0165 ® ALT + 0174
Ä ALT + 0196 ä ALT + 0228 ALT + 0133 ± ALT + 0177
Å ALT + 0197 å ALT + 0229 ª ALT + 0170 ÷ ALT + 0247
Æ ALT + 0198 æ ALT + 0230 º ALT + 0186 µ ALT + 0181
Ç ALT + 0199 ç ALT + 0231 ¹ ALT + 0185 ALT + 0182
Ð ALT + 0208 ¢ ALT + 0162 ² ALT + 0178 ¤ ALT + 0164
È ALT + 0200 è ALT + 0232 ³ ALT + 0179 ° ALT + 0176
É ALT + 0201 é ALT + 0233 ¼ ALT + 0188 ALT + 0137
Ê ALT + 0202 ê ALT + 0234 ½ ALT + 0189 § ALT + 0167
Ë ALT + 0203 ë ALT + 0235 ¾ ALT + 0190 · ALT + 0183
Ì ALT + 0204 ì ALT + 0236 ¿ ALT + 0191 ¬ ALT + 0172
Í ALT + 0205 í ALT + 0237 ˆ ALT + 0136 ALT + 0149
Î ALT + 0206 î ALT + 0238 ALT + 0139 ¡ ALT + 0161
Ï ALT + 0207 ï ALT + 0239 ALT + 0155 ALT + 0134
Ñ ALT + 0209 ñ ALT + 0241 ¦ ALT + 0166 ALT + 0135
Œ ALT + 0140 œ ALT + 0156 « ALT + 0171 ¸ ALT + 0184
Ò ALT + 0210 ò ALT + 0242 » ALT + 0187 ¯ ALT + 0175
Ó ALT + 0211 ó ALT + 0243
Ô ALT + 0212 ô ALT + 0244
Õ ALT + 0213 õ ALT + 0245
Ö ALT + 0214 ö ALT + 0246
Ø ALT + 0216 ø ALT + 0248
ß ALT + 0223 ð ALT + 0240
Š ALT + 0138 š ALT + 0154
Ù ALT + 0217 ù ALT + 0249
Ú ALT + 0218 ú ALT + 0250
Û ALT + 0219 û ALT + 0251
Ü ALT + 0220 ü ALT + 0252
Ý ALT + 0221 ý ALT + 0253
Ÿ ALT + 0159 ÿ ALT + 0255
Þ ALT + 0222 þ ALT + 0254